Záhorie 3/2020

0
239
Cesta obilím. Foto: Richard Drška

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Učitelia jezuitského gymnázia v Skalici od jeho vzniku do roku 1700. Biografické skice
PhDr. Viera Drahošová: Rodina Ďurovičovcov v Skalici
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Ľudové hračky v zbierkach Záhorského múzea
Terézia Pavlásková: Spomienky Márie Kišonovej-Hubovej na Zohor
Lipnica a studnička Anička v Sobotišti /Z dobovej tlače/
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Reštaurovanie obrazov Svätá Barbora a Klaňanie Troch kráľov zo zbierok ZM
PhDr. Richard Drška: Zástavka, kríž, hviezda, šabľa – reštaurovanie dokladov mestskej správy Skalice zo zbierok Záhorského múzea

Predchádzajúci článokObrazová prezentácia projektu reštaurovania sklomalieb
Ďalší článokRodina Ďurovičovcov v Skalici – PhDr. Viera Drahošová