Výstava Františkáni v Skalici

0
1649

Tlačová správa

Názov podujatia: Františkáni v Skalici Duchovný a kultúrny odkaz
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:   piatok 11. decembra 2015 o 16.00 hod.
                            výstava potrvá do 31. januára 2016 

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Rehoľou menších bratov – Františkánov, Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku, Rímskokatolíckou cirkvou Farnosťou sv. Michala Archanjela v Skalici, Štátnym archívom Bratislava, Štátnym archívom Trnava, pracoviskom Archív Skalica výstavu, ktorá približuje dejiny skalického františkánskeho kláštora so zameraním na duchovný a kultúrny odkaz.
Skalický františkánsky kláštor Bolestnej Panny Márie bol založený observantmi (prísnejšia vetva františkánov) v 1. polovici 15. storočia. V roku 1517 sa začlenil do novovzniknutej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. Kláštor počas svojej existencie zažil viacero zlatých ako i temných období. Skalický kláštor si bratia pre svoju polohu vzhľadom na osmanské nebezpečenstvo zvolili za sídlo vedenia provincie a v kláštore otvorili rádovú teologickú školu. V 17. storočí museli mnísi viackrát opustiť kláštor pre vojenské nepokoje alebo ich činnosť prerušil mor. Po veľkom požiari v roku 1729, keď vyhorel i kláštor s kostolom, začali rehoľníci s generálnou barokovou prestavbou kostola, ako i kláštora. Rozšírený kláštorný komplex získal svoju terajšiu podobu.
Na výstave budú prezentované historické artefakty z ich kláštorného kostola, písomné dokumenty k histórii skalického konventu, ako i výber kníh z ich historicky hodnotnej a  bohatej kláštornej knižnice, ktoré budú doplnené fotografickým materiálom.
Kurátorom výstavy je ThLic. Martin Hoferka, Th.D. V kultúrnom programe vernisáže vystúpi Františkánska schóla z Bratislavy. Výstavu môžete navštíviť do konca januára 2016 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Výstava bola podporená z Neivestičného fondu Mesta Skalica.