Odborná exkurzia Brno

0
657

V utorok 15. decembra 2015 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili odbornej exkurzie do Brna. V Paláci šlechtičen, kde sídli Etnografický ústav Moravského zemského múzea, navštívili aktuálne výstavy Ryba v lidové kultuře, Ježíšek nebo Santa Klaus, fotografickú výstavu Vesnice a výstavu zaznamenávajúcu aktuálnu tvorbu pedagóga i študentov Univerzity Tomáše Bati v Zlíně Budoucnost tradice.