Úcta k Sedembolestnej Panne Márii

0
421
Šaštínska pieta. Archív Záhorského múzea v Skalici

15. septembra slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Jej svätyňa sa nachádza v Šaštíne-Strážach. Je postavená na mieste zázraku z roku 1564. Pútnický chrám z 18. storočia povýšil, ako prvý na Slovensku, pápež Pavol VI. v roku 1964 na basilicu minor (menšia bazilika – po vzore pápežských bazilík v Ríme je chrám osobitne spojený s pápežom). Sedembolestnú či skôr Bolestnú Pannu Máriu uctievali už v stredoveku. Najstarší kostol na Slovensku zasvätený Bolestnej Panne Márii je františkánsky kostol v Skalici, ktorý slávnostne vysvätili 21. novembra 1484. Aj vo svojom malackom kláštore zasvätili františkáni v roku 1701 Bolestnej Panne Márii bočnú kaplnku chrámu. Z roku 1713 pochádza zmienka, že šaštínska hradná kaplnka Coborovcov, pôvodne zasvätená sv. Imrichovi, mala i konpatrocínium, a to Sedembolestnej Panny Márie. V kaplnke sa počas nepokojného 17. storočia uchovávala socha Sedembolestnej, ktorú nechala zhotoviť Angela Bakičová v roku 1564. Po tom, ako cirkevná komisia uznala sochu Sedembolestnej Panny Márie Šaštínskej za milostivú, sa začalo s výstavbou terajšieho kláštorného komplexu v Šaštíne. Pod vplyvom popularity šaštínskej piety boli v regióne ku cti Sedembolestnej zasvätené viaceré kaplnky alebo sochy. Podľa najnovšieho súpisu patrocínií (2009) sa nachádzajú v Borskom Mikuláši (pred rokom 1848), Brodskom (1866), Jakubove (1945), dve v Kuklove (1744 a 1876), Moravskom Sv. Jáne na Salaši (1881), v Petrovej Vsi (1845), Plaveckom Mikuláši (pred 1914), Prievaloch (1820), Radimove (18. stor.), Radošovciach, časti Vieska (1964), Sekuliach (19. stor.), Smolinskom (1700), Studienke (1783), Štefanove (1890), Uníne (1912) a vo Veľkých Levároch (kaplnka kongregácie FDC v Hubertíne, 1997).

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.