ŠKARNICEL, Josef Antonín (1729 Pravonín – 27. 7. 1813 Olomouc), ŠKARNICEL, František Xaver (24. 11. 1769 Skalica – 22. 1. 1841 Skalica), ŠKARNICEL, Jozef (12. 8. 1804 Skalica – 1. 7. 1877 Skalica)

0
229
Škarnicel Jozef

Pôsobenie: Kníhtlačiari, vydavatelia, majitelia skalickej tlačiarne (1769 – 1898) Josef Antonín Škarnicel po presťahovaní sa do Skalice odkúpil v roku 1769 od Václava Šulca malú tlačiareň zriadenú vo Vayovskom dome na námestí a následne presťahoval do domu Blažkovičovcov, rozšíril a zmodernizoval. Začal tlačiť diela náboženskej literatúry, z ktorých najhodnotnejšie bolo dielo Augustína Doležala Pamětná celému světu tragoedia. V roku 1798 tlačiareň prevzal syn Josefa Antonína František Xaver, za ktorého pôsobenia sa zvýšila produkcia aj prosperita tlačiarne a záujem čitateľov. Po smrti Františka Xavera tlačiareň viedli jeho synovia František Xaver mladší a Jozef Škarniclovci, neskôr si František Xaver mladší založil vlastnú tlačiareň v Trenčíne. Jozef Škarnicel je považovaný za najvýznamnejšieho slovenského tlačiara 40.-70. rokov 19. storočia. Spolupracoval s Danielom Lichardom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Viliamom Paulinym-Tóthom, Andrejom Radlinským, Františkom Víťazoslavom Sasinkom, Jánom Mallým-Dusarovom a ďalšími a vydával ich časopisy, kalendáre, almanachy a knihy (Obzor, 1863 – 1877; Domová pokladnica, 1863 – 1864; Nitra, 1847, 1853, 1876; Slovenské pohľady, 1851 – 1852; Cyril a Method, 1862 – 1865 a prílohu Slovesnosť, 1863 – 1865; Sokol, 1863 – 1867, 1869; Černokňažník, 1861 – 1864; Cirkevné listy, 1866 – 1874; Stráž na Sione, 1871 – 1872; Letopis Matice slovenskej, 1867 – 1870; Hviezdoslavov almanach Napred 1871; a ďalšie), v 60. a 70. rokoch pracoval pre Maticu slovenskú. V škarniclovskej tlačiarni vychádzala aj literatúra s osvetovou funkciou, napríklad série poučných kníh, tzv. knižnice a bibliotéky, ale aj kuchárske knihy, poľnohospodárske a zdravotnícke príručky. Po smrti Jozefa Škarnicla vlastnili tlačiareň jeho dcéry, ktoré ju v roku 1896 predali Jozefovi Teslíkovi.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 87-89; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 465-466; ŠPETKO, J. Dejiny Škarniclovskej kníhtlačiarne. Martin : Matica slovenská, 1958.