ŠIMONOVIČ, Michal (30. 4. 1874 Skalica – 28. 2. 1919 Myjava)

0
70
Šimonovič Michal

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1884 – 1892), učiteľský ústav v Prešove

Pôsobenie: Učiteľ na Myjave (1893 – 1899, od r. 1900) a v Blatnici pri Martine (1899)

Osvetový pracovník, učiteľ. Podporovateľ slovenskej literatúry a tlače, organizátor ochotníckeho divadla, zakladateľ včelárskych a hospodárskych spolkov, do monografie J. Bodnára o Myjave napísal kapitoly o prírodných pomeroch a dejinách myjavského školstva, publikoval v časopisoch Národné noviny, Slobodný Slovák, knižne vydal povesť o Alžbete Bátoryovej. Bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti a členom výboru Myjavskej banky. Bol otcom spisovateľky Zuzky Zgurišky.

Literatúra: Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 458-459.