ŠKULTÉTY, Adam (20. 12. 1748 Kšinná – 14. 7. 1803 Skalica)

0
78

Štúdium: Stredné školy v Trenčíne a v Modre, teológia na evanjelickom lýceu v Bratislave

Pôsobenie: Učiteľ a kantor v Trenčíne (1770 – 1783) a v Horných Ozorovciach (1783 – 1784), rektor latinskej školy v Skalici (1784 – 1803)

Hudobný skladateľ, pedagóg. Jeho celoživotné dielo, ktoré dokončil v Skalici, vyšlo pod názvom Melodiatura aneb Partitura … (1798). Obsahuje didaktický úvod pre organistov a nápevy k piesňam podľa liturgického roka.

Literatúra: Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 471.