Rodina Blahová a Luhačovice

0
213
Rodina Blahová pred Lázeňským divadlem v Luhačoviciach. Foto: Peter Michalovič

V dňoch 16. až 20. júla sa v Luhačoviciach konal 27. ročník festivalu Janáček a Luhačovice na poctu hudobnému skladateľovi Leošovi Janáčkovi, ktorý opakovane pobýval v Luhačoviciach a boli mu jedným z inšpiračných zdrojov. Od roku 2014 sa uskutočňoval pod záštitou prof. Evy Blahovej, tento rok tiež pod záštitou hejtmana Zlínskeho kraja Jiřího Čunka. Koncerty popredných moravských a českých hudobných telies sa odohrávali v Lázeňském divadle a v Kostole svätej Rodiny.

V rámci sprievodného programu sa v piatok 20. júla v Lázeňskom divadle konala beseda s prof. Evou Blahovou Rodina Blahova a Luhačovice ako spomienka na kúpeľného lekára a iniciátora stretávania sa Čechov a Slovákov v Luhačoviciach MUDr. Pavla Blaha, slávneho slovenského tenoristu Janka Blaha a súznenie prof. Evy Blahovej s luhačovickými kúpeľmi. Besedy sa zúčastnili i ďalší zástupcovia rodiny Ing. Vladimír Blaho a Mgr. Vladimír Blaho. Podujatie organizovali Kúpele Luhačovice v spolupráci s PhDr. Blankou Petrákovou (riaditeľkou Muzea Luhačovického Zálesí), ktorá podujatie moderovala. Na besede bol premietnutý i film Oslavy MUDr. Pavla Blahu v Skalici v roku 1937 a prezentovaná kniha V službách človečenstva – Zo života MUDr. Pavla Blaha autorky Viery Lukáčkovej, vydaná v roku 2017 v Záhorskom múzeu v Skalici.