PINKALSKÝ, Andel (Engelbert) (12. 2. 1894 Viedeň – 25. 4. 1954 Skalica)

0
140
Pinkalský Andel

Štúdium: Gymnázium v Skalici

Pôsobenie: Notársky pomocník v Radošovciach a v Sotinej, podnotár vo Veľkých Levároch, vedúci notár v Pobedime pri Piešťanoch (1919 – 1921), Čiližkej Radvani (1921 – 1926), Vrádišti (1926 – 1936), Moravskom Lieskovom (1936 – 1938), Radošovciach (1938 – 1945), notár v Petrovej Vsi (1945 – 1951), okresný účtovník v Skalici (1951 – 1954)

Fotograf, maliar. Podnietil vznik Klubu fotografov amatérov v Holíči a stal sa jeho prvým predsedom (1926 – 1929). Fotografiu pokladal za rovnocennú výtvarnému dielu, no často používal fotografie aj ako predlohy pre svoje maľby. Vo svojej maliarskej aj fotografickej tvorbe sa zameral na zobrazenie krajiny. Jeho fotografická tvorba má dnes aj dokumentárnu hodnotu.

Literatúra: ČÁRSKY, M. Fotograf a maliar Andel Pinkalský. In Záhorie, 2004, roč. XIII., č. 5, s. 13-17.