PODHRADSKÝ, Jozef (19. 4. 1823 Skalica – 13. 11. 1915 Svetozarevo)

0
87
Podhradský Jozef

Štúdium: Nižšie gymnázium v Komárne (1836 – 1839), evanjelické lýceum a teológia v Bratislave (1839 – 1848), profesúra z filozofie, klasických jazykov, nemeckej a maďarskej literatúry na univerzite v Pešti (1848)

Pôsobenie: Pomocný kňaz a učiteľ pri Jánovi Kollárovi (1848), farár slovenského evanjelického cirkevného zboru v Pešti (1850 – 1862), vojenský kňaz vo Viedni (1862 – 1863), profesor srbského gymnázia v Novom Sade (1863 – 1872), profesor maďarsko-srbského gymnázia v Sombore (1872 – 1879), knihovník v Petrohrade (1882), profesor na gymnáziu v Leskovci (1882 – 1888) a v Belehrade (1888 – 1898)

Spisovateľ, učiteľ, publicista, redaktor a prekladateľ. Je autorom drám Holuby a Šulek, Švárna Skaličanka, Hora stratenej nádeje, próz Liptovský a Hrajnoha, Roztrieskaná Harmónia. Prispieval do Národných novín, Slovenských pohľadov, cirkevných časopisov a detských časopisov Slávik a Zornička, ktoré i redigoval, písal biograficko-literárne príspevky, politické brožúry a práce o obrane slovenskej evanjelickej cirkvi v Pešti a o slovenskom mesianizme, S Andrejom Radlinským vydával Prostonárodnú bibliotéku, bol redaktorom Evanjelických cirkevných novín.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 105-108; KOCÁK, M. Jozef Podhradský. In Záhorie, 1995, roč. IV., č. 6, s. 13-15; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenský, 1990. s. 493.

Predchádzajúci článokPÖSTÉNYI, Ján (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)
Ďalší článokPINKALSKÝ, Andel (Engelbert) (12. 2. 1894 Viedeň – 25. 4. 1954 Skalica)