PELCMAN (Pelczmann), Ján (11. 5. 1828 Skalica – 2. 7. 1875 Smolenice)

0
27
Pelcman Ján (neoverené)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, rímskokatolícka teológia v Trnave

Pôsobenie: Kaplán v Pobedime (od r. 1851), učiteľ matematiky na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave (od r. 1853), farár v Smoleniciach (od r. 1860)

Kňaz, bernolákovec. V rokoch 1849 – 1850 prispieval do Katolíckych novín. Je predstaviteľom poslednej generácie bernolákovcov.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1065.