PAVELKA, Ján Nepomuk (4. 11. 1807 Mnešice – 23. 3. 1878 Petrova Ves)

0
39

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v seminári Marianum v Trnave

Pôsobenie: Kaplán v Skalici a v Šaštíne, administrátor farnosti v Koválove, farár v Smolinskom, Kuklove, Dojči a Petrovej Vsi

Náboženský spisovateľ. Vydal viacero diel, napr. Krátki Wítah z Usporádáná a Letopisow Církwi Kraganskég alebo Katolickég pro Mládež obecného Ludu od Jána Nepomuka Pavelku, kaplána Šaščínskeho. Písal a kázal v bernolákovčine.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1058-1059.