PALKOVIČ, Konštantín, PhDr., CSc. (12. 10. 1919 Brodské – 1. 10. 2008 Bratislava)

0
139
Palkovič Konštantín, PhDr., CSc.

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1929 – 1937) a v Malackách, slovenský jazyk a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave

Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Skalici, na Vyššom gymnáziu v Piešťanoch, Vyššej poľnohospodárskej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch a na Katedre slovenského jazyka Univerzity Komenského v Bratislave (1961 – 1985)

Jazykovedec, dialektológ. Napísal publikácie Slovenské nárečia (1981), Osobnosti Záhoria (1993), Ľudová keramická terminológia (1994), Krátky slovník nárečia modranského (1996), Krátky slovník nárečia záhoráckeho senického (1996), Záhorácky slovník (1997). Zbieral rozprávky a písal články z oblasti dialektológie, dejín jazyka a jazykovej kultúry.

Literatúra: DRAHOŠOVÁ, V. Za PhDr. Konštantínom Palkovičom, CSc. In Záhorie, 2008, č. 6, roč. XVII., s. 26-27; Konštantín Palkovič. Dostupné na: <https://www.zahorskakniznica.eu/documents/bletak_KonstantinPalkovic.pdf˃.