QUOTIDIÁN, Juraj (11. 3. 1861 Benice) – 12. 3. 1925 Skalica)

0
44
Quotidián Juraj

Štúdium: Nižšie gymnázium v Turčianskom Sv. Martine, vyššie gymnázium v Banskej Štiavnici, evanjelická teológia v Bratislave (1879 – 1892)

Pôsobenie: Kaplán v Starej Turej a Brezovej, farár v Skalici (1891 – 1925).

Literatúra: PETROVIČ, V., KOČ st., O., PROKSA, P. 1997. Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici. Skalica : Evanjelický a. v. cirkevný zbor a Záhorské múzeum, 1997. s. 92.