piatok, 24 mája, 2024

Bernolákovci zo severného Záhoria

Bernolákovo Slovenské učené tovarišstvo (Tovarišstvo literného umeňá), prvé celoslovenské národno-kultúrne združenie, vzniklo v Trnave roku 1792. (V skutočnosti bolo založené už roku 1789 v generálnom bohosloveckom seminári, zriadenom roku 1784 Jozefom II. na Bratislavskom...

Mosty Pomoravia

Rakúska obec Hohenau an der March (Cahnov) leží vo východnej časti Wienviertlu, na rozhraní trojuholníka Rakúska, Česka a Slovenska, pri sútoku riek Moravy a Dyje. Prvá písomná zmienka o obci v podobe Hohenoe pochádza...

Prvé písomné zmienky o obciach južného Záhoria

Záhorie sa po zániku Veľkej Moravy ocitlo na periférii. Z centra slovanskej ríše sa územie Záhoria presúva na hranice novovznikajúceho uhorského štátu. Ustálením hranice na rieke Morave v polovici 11. storočia prestáva byť oblasť...

Andel Pinkalský (1894 – 1954)

Organizované fotoamatérske hnutie v regióne severného Záhoria má takmer 80-ročnú tradíciu. Veľkou mierou sa o to zaslúžil maliar a fotograf, notár Andel Pinkalský, ktorého organizátorská aktivita i tvorba boli v medzivojnovom období známe a...

Výskum kultúry zvoncovitých pohárov pri budovaní obchvatu v Skalici

Už mnoho rokov čakajú obyvatelia Skalice na cestný obchvat, ktorý má odstrániť nepriaznivé vplyvy a následky nákladnej dopravy, prechádzajúcej stredom jej historického jadra. Plánovaná nová cesta sa pred Skalicou odkloní od súčasnej a situovaná...

Právnikove zápisky

Nezriedka sa v súčasnosti stretávame s vydávaním do značnej miery i netradičných knižiek. Popri nových básnických či prozaických knižkách renomovaných i začínajúcich autorov nás zaujmú i tituly, ktoré do týchto oblastí nezaraďujeme. Mnoho ľudí...