GULIK, Jozef (8. 2. 1735 Senica – 8. 1. 1814 Bratislava)

0
27

Štúdium: Filozofia, teológia

Pôsobenie: Profesor morálky na univerzite v Trnave, farár v Skalici (1775 – 1802), riaditeľ gymnázia v Skalici (1778), bratislavský kanonik (od roku 1802)

Katolícky kňaz. Inicioval výmenu oltára v skalickom farskom chráme.

  • Literatúra: KOŠÍK, Ľ. Výročia významných udalostí a osobností minulosti Skalice v roku 1999. Skalica, 1999, s. 24.