GAZÁREK, František, prof. (25. 11. 1912 Skalica – 14. 1. 1993 Olomouc)

0
49
Gazárek František, prof.

Štúdium: Gymnázium v Strážnici, lekárska fakulta v Bratislave

Pôsobenie: Lekár na pôrodnícko-gynekologickom oddelení nemocnice v Olomouci (1939 – 1945), primár pôrodnícko-gynekologických oddelení vo Veľkých Losinách a v Šumperku (1945 – 1961), prednosta Pôrodnícko-gynekologickej kliniky v Olomouci (od roku 1961), rektor Univerzity Palackého v Olomouci (1969 – 1981)

Lekár, univerzitný profesor. Zaoberal sa poruchami obličiek počas tehotenstva, prenatálnou starostlivosťou a gynekologickou endokrinológiou, publikoval viac ako dvesto odborných štúdií. Zaslúžil sa o formovanie zdravotníckeho školstva v olomouckom regióne.

Literatúra: František Gazárek. Dostupné na: ˂http://www.vnorovy.cz/index.php?leva=historie&prava=5frantisek-gazarek˃