Záhorie 5/2022

0
256
Andrea Gaďourková: Neskorá jeseň na Chvojnici

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Obyvateľstvo Skalice v 70. a 80. rokoch 18. storočia na základe Conscriptio animarum
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Inšpiratívne Záhorie
PhDr. Richard Drška: K najstarším typom stodôl v Kútoch a okolí
Mgr. Terézia Pavlásková – Ing. Jozef Pavlásek: O zohorských mlynároch
Ivan Thebery: Terézia Machata – dojčianska zemianka

Nové knihy / Správy
Monografia obce Borský Mikuláš (Mgr. Ľudovít Košík)
XXIII. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici (PhDr. Štefan Zajíček)
Konferencia Hudba a liturgia v Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Na časopis Záhorie prispeli