Záhorie 5/2021

0
246
Jesenné ráno v Zlatníckej doline pri Skalici. Foto: Andrea Gaďourková

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Významní pútnici k šaštínskej Sedembolestnej
Mgr. Veronika Chňupková: Problémy i radosti petrovoveských živnostníkov za 1. ČSR
MVDr. Pavol Gašpar – MVDr. Jozef Blecha: Milan Kukliš, veterinárny lekár z Kunova
Ing. Jozef Pavlásek – Mgr. Terézia Pavlásková: Pohostinstvo u Vendelína v Zohore
PhDr. Jan Krist: K jubileu časopisu Malovaný kraj
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Detské čepčeky v zbierke ľudového odevu Záhorského múzea v Skalici

Nové knihy / Správy
Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (-redakcia-)
Zborník venovaný Imrichovi Kotvanovi (Mgr. Ľudovít Košík)
Na časopis Záhorie prispeli