Záhorie 4/2023

0
286
Kaštieľ v Malackách. Foto: Richard Drška

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Loretánske kaplnky na Záhorí v 18. storočí
Mgr. Ľubomír Batka st.: K 150. výročiu smrti Samuela Jurkoviča
PhDr. Peter Brezina: Podnikanie Kuffnerovcov a Záhorie
PhDr. Peter Brezina: Regionálny historik, múzejník a publicista Pavol Čomaj
prof. Ing. František Mátel, CSc.: Keď sa v Závodzích ledovalo
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Reštaurovanie obrazu Alegória Spravodlivosti

Nové knihy / Správy
Za Róbertom Hačkom (PhDr. Štefan Zajíček)
Záhorské múzeum na MFF Východná 2023 (PhDr. Richard Drška)
Prednáška Výšivka na Záhorí (redakcia)
Spoločná výstava Trojka Záhoria 3 v Skalici (PhDr. Štefan Zajíček)
Za Oľgou Bartošíkovou (PhDr. Štefan Zajíček)