ŠKUTIL, František (2. 6. 1872 Skalica – 26. 4. 1933 Boonton, USA)

0
32

Štúdium: Vstup do Rehole menších bratov kapucínov, filozofia a teológia

Pôsobenie: Ako kapucínsky mních pôsobil v Pezinku, v roku 1906 sa vysťahoval do USA

Publicista, spisovateľ pre deti a mládež, organizátor duchovného a kultúrneho života Slovákov v Amerike. Publikoval vo viacerých periodikách, písal o ľudovýchove, o práci slovenských ľudových umelcov, o kultúrnom a náboženskom živote v Pezinku, Luhačoviciach, Skalici, Bratislave a jej okolí, zaujímal sa o sociálne pomery na vidieku, písal básne a bájky na motívy slovenského národného života, krátke prózy a črty, humoristické besednice, životopisy významných slovenských osobností, redigoval časopis Priateľ dietok. V americkom mestečku Boonton založil Farnosť sv. Cyrila a Metoda, založil Katolícky Sokol v Spojených štátoch amerických, budoval výchovné náboženské spolky pre deti a mládež, podporoval podujatia Slovákov v zahraničí aj na Slovensku.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1334; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 477.

Predchádzajúci článokŠTEFÁNEK, Anton, Dr. (15. 4. 1877 Veľké Leváre – 29. 4. 1964 Žiar nad Hronom)
Ďalší článokŠKULTÉTY, Adam (20. 12. 1748 Kšinná – 14. 7. 1803 Skalica)