Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria v ZOS Senica

0
190

Panelová časť výstavy približuje rodinné zvyky späté s tromi kľúčovými momentmi v živote človeka: narodenie, svadba a pohreb. Vzťahujú sa k vidieckemu obyvateľstvu, ktorého prevažným zamestnaním bolo roľníctvo, z časového hľadiska ide o rozpätie 2. polovice 19. storočia – 1. polovice 20. storočia. Sprístupnená je v priestoroch výstavnej sály Záhorského osvetového strediska v Senici. Potrvá do 8. októbra 2021.