OSTRATICKÝ, Hieronym (1739 Skalica – 24. 5. 1809 Kremnica)

0
24

Štúdium: Gymnázium v Skalici, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave

Pôsobenie: Kaplán v Moravanoch nad Váhom, Veľkých Levároch (1840 – 1841), Preseľanoch (1842 – 1846), administrátor v Skalici (1847 – 1848), farár v Preseľanoch (1848 – 1880), dekan radošinského dištriktu

Ľudovýchovný pracovník, ovocinár a včelár. Prednášal o ovocinárstve a včelárstve, napísal odborné dielo Systematický zoznam jadrových a kôstkových ovocných druhov (1854).

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1022.