NECKÁR, Pavel (24. 1. 1888 Skalica – 29. 3. 1975 Skalica)

0
206
Neckár Pavel

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Kežmarku, evanjelická teologická akadémia v Bratislave

Pôsobenie: Kaplán v Liptovskom Mikuláši, farár v Liptovskom Trnovci, tajomník evanjelického biskupstva východného dištriktu v Liptovskom Mikuláši (od roku 1919), generálny tajomník evanjelickej cirkvi v Prešove (od roku 1931), člen Národného zhromaždenia ČSR (1947), tajomník generálneho biskupa

Národnokultúrny pracovník, organizátor protifašistického odboja, cirkevný hodnostár, signatár Martinskej deklarácie z roku 1918. Počas 2. svetovej vojny viedol najväčšiu odbojovú skupinu na východnom Slovensku, stal sa predsedom Župného NV, využíval svoj vplyv na oslobodzovanie politických väzňov. Začiatkom roka 1945 bol zatknutý a do mája 1945 uväznený v koncentračnom tábore. V roku 1950 bol po nesúhlase so štátom pripravovanými cirkevnými zákonmi nútený rezignovať na všetky funkcie a odsťahovať sa do dedinky Iľanovo. V roku 1968 mu bola opäť umožnená kazateľská činnosť. Je spoluautorom cirkevnej ústavy (1921, 1940, 1951) a zostavovateľom Schematizmu evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

Literatúra: BREZINA, J. Pavel Neckár, generálny tajomník ev. a. v. cirkvi na Slovensku. In Záhorie, 2010, roč. XIX., č. 2, s. 9-12; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 265.

Predchádzajúci článokNEČESÁLEK, Michal Karol (26. 9. 1865 Šaštín-Stráže – 31. 7. 1936 Bratislava)
Ďalší článokOSTRATICKÝ, Hieronym (1739 Skalica – 24. 5. 1809 Kremnica)