Oceňovanie pracovníkov kultúry TTSK

0
631
V stredu 18. mája 2011 sa v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí slávnostné odovzdávanie ocenení pracovníkom kultúry Trnavského samosprávneho kraja. Etnografka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Mária Zajíčková a Redakcia časopisu Záhorie boli ocenené Medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Za kolektív redakcie prevzal ocenenie redaktor časopisu Záhorie a historik Záhorského múzea Mgr. Martin Hoferka, Th.D.