AMFO 2011

0
1065

 

 1. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

V rámci slávnostného otvorenia výstavy AMFO 2011 sa konal odborný seminár k vystaveným fotografiám, ktorý viedol Mgr. František Tomík. Na vernisáži pracovníčka Záhorského osvetového strediska v Senici Viera Juríčková vyhlásila výsledky súťaže a riaditeľka ZOS RNDr. Ľubica Krištofová spolu s členom odbornej poroty Mgr. Františkom Tomíkom odovzdali oceneným diplomy a vecné ceny.

AMFO 2011 – Výsledky súťaže

Skupina A (autori nad 21 rokov)

Čiernobiela fotografia

 • miesto : Jaroslav Zloch , Senica za  čiernobiele fotografie z cyklu Portréty : Like
 • Andrey Hepburn, Výčitka

 • miesto : Ľubomír Švec, Koválovec za fotografie z cyklu Portréty : Roman, Mária, Jozef
 • miesto: Ing. Zuzana Horváthová, Hlohovec za súbor fotografií Reminiscencie I. – III.
 •  

  Čestné uznanie
  Jozef Kalka, Senica za súbor fotografií : Les v pohybe I. – IV.
  Veronika Bahnová, Smolenice za fotografie Svetlo do ticha Trnavy I., III.
  Tomáš Batky, Dunajská Streda za cykly  fotografií Tváre 3., 4 a Radosť zo života I.,II.
   

  Farebná fotografia

 • miesto : Verner Scheibenreif, Hlohovec za fotografie Voay – age, Elizabeth ?,
  Hello, Dolly
 • miesto : Ing. Zuzana Horváthová, Hlohovec za 2 súbory fotografií Farby Maroka I.- IV.
 • a Vrstvy času I. – III.

 • miesto :Cyril Grebečí, Dechtice za kolekciu fotografií Dočista I., II. a Výhľad
 •  

  Čestné uznanie
  Adam Hušek, Senica za fotografiíe Diéta a Smoking kills
  Ivan Krajčovič, Cífer za  fotografie Tieň a Stena
  Ľubomír Švec, Koválovec za súbor farebných fotografií z cyklu Portréty  Starenky I. – V.
  Radovan Samek, Senica za kolekciu farebných fotografií Lastovičky I. – VI.
   

  Multimediálna prezentácia

  Ceny (bez určenia poradia)
  Ing. arch. Karol Belas, Piešťany za prezentáciu Dvaja
  Ing. Milan Marônek, Trnava za prezentáciu Allegro con fuocco (Allegro s ohňom)
  Juraj Marec, Trnava za prezentáciu  Ro(c)k


  Čestné uznanie

  Ľubomír Švec, Koválovec za prezentáciu Primicie Koválovec 2007
  PaedDr. Ing. Rastislav Oslej, Senica za prezentáciu In the sky
  Rastislav Nečas, Senica za prezentáciu Čína
  Edina Erdélyiová, UCM Trnava za prezentáciu Obrázky pre Laca

  Skupina B (autori od 16 do 21 rokov)
  Čiernobiela fotografia

  Cena
  Janka Kristína Svetlovská, Dunajská Streda za fotografie Sabina I. a Mimikry I.,II.
   

  Čestné uznanie
  Nikola Kárníková, Piešťany za fotografie Chyť sa a Lastovičky

   
  Farebná fotografia

  Cena
  Tomáš Lipa, Skalica  za cyklus fotografií Rím I.-V.

   
  Čestné uznanie
  Peter Sit, Dechtice za súbor fotografií Babička
  Silvia Ochránková, Hlboké za fotografie Ako chutí stena, Mimika a Láska nebeská

  Multimediálna prezentácia
  Cena
  František Halás – Halky, Piešťany za prezentáciu Skauting – sila priateľstva
   

  Čestné uznanie
  Michal Krištof, Senica za  prezentáciu Bratislava

  Skupina C (autori do 16 rokov)
  Čiernobiela fotografia

  Cena
  Veronika Šlachtová, Trnava za cyklus fotografií Tancovala I. – III.

   
  Čestné uznanie
  Antónia Sabová, Rakovice za fotografie Oko – okno do duše a Slzy samoty

   
  Farebná fotografia

  Cena
  Veronika Šlachtová  , Trnava za  fotografie Pohľad kočky I., II.

   
  Čestné uznanie
  Richard Blaškovič, Zavar  za súbor fotografií  Svetielková poézia I., II., V.
  Dominika Králiková, Trnava za fotografie Zrod hviezdy a Súhvezdie

  Odborná porota
  Prof. Milota Havránková, umelecká fotografka, Bratislava, predseda
  Mgr. František  Tomík,  umelecký fotograf a dlhoročný vysokošký  pedagóg, Bratislava, člen
  Mgr. Rudolf  Lendel, umelecký fotograf  a dlhoročný pedagóg,  Bratislava, člen