Nová Expozícia dejín Prietrže

0
1195
Pri príležitosti osláv 70. výročia SNP bola v obci Prietrž vo štvrtok 28. augusta 2014 slávnostne otvorená nová stála Expozícia dejín Prietrže v zrekonštruovaných priestoroch bývalej Pamätnej izby protifašistických bojovníkov v osade Rehuši.  Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupáce SR – ČR 2007 – 2013 s názvom História neprerušená hranicou. Partnerom obce Prietrž bola moravská obec Vlkoš, ktorá taktiež modernizovala a rozšírila svoje múzejné expozície.
Po prvej časti osláv v Kultúrnom dome v Prietrži sa účastníci presunuli do osady Rehuši, kde po príhovore PhDr. Viery Drahošovej, riaditeľky Záhorského múzea v Skalici starostka obce Ing. Dana Blažková, starosta partnerskej obce Vlkoš Ing. Jiří Flora a riaditeľka ZM Viera Drahošová slávnostne prestrihli pásku do novej expozície.
Expozícia zostáva vysunutou expozíciou Záhorského múzea v Skalici, ktorého kolektív pracovníkov je spolu s historikom PhDr. Petrom Brezinom jej obsahovým tvorcom  a prevádzkovateľom je naďalej obec Prietrž.
Po slávnostnom otvorení pokračovali oslavy pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku SNP a ukážkami bojov.