NEŠPOR, Mirko (28. 9. 1924 Skalica – 17. 12. 1944 Bratislava)

0
122
Nešpor Mirko

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1943), inžinierske staviteľstvo na SVŠT v Bratislave (1943 – 1944)

Člen protifašistického odboja. Do protifašistického hnutia sa zapojil v roku 1944, po začatí Slovenského národného povstania sa zúčastnil bojov pri Krivej. 13. decembra 1944 bol zatknutý na železničnej stanici v Skalici, po prevoze do Bratislavy vypočúvaný a mučený. Po niekoľkých dňoch na veliteľstve Hlinkovej gardy zahynul.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 162-164; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 283.