NOVÁK, Ján (8. 10. 1871 Skalica – 23. 1. 1937 Smolenice)

0
33

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Ostrihome

Pôsobenie: Kaplán v Borskom Svätom Jure, Budmericiach a Smoleniciach, farár v Smoleniciach (1900 – 1933)

Ľudovýchovný pracovník, mecén. Zakladal svojpomocné družstvá a kultúrne spolky, podporoval slovenských študentov a tlač. Bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha, po vzniku Československa sa stal členom výboru Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 993; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 302.

Predchádzajúci článokNOVÁK, Jozef (19. 1. 1879 Skalica – 4. 8. 1917 Čajkov)
Ďalší článokNEŠPOR, Mirko (28. 9. 1924 Skalica – 17. 12. 1944 Bratislava)