NOVÁK, Jozef (19. 1. 1879 Skalica – 4. 8. 1917 Čajkov)

0
108
Novák Jozef

Štúdium: Rímskokatolícka teológia (1904)

Pôsobenie: Kaplán v Ersékvadkerte, Skalici, Podolí a Trstíne, farár v Šamoríne a v Čajkove

Národný a kultúrny pracovník, hudobník, folklorista. Venoval sa osvetovej práci medzi ľudom a spolupracoval s Pavlom Blahom a Ľudovítom Okánikom. Organizoval koncerty, spevokol a divadelné predstavenia, propagoval slovenskú tlač, bol znalcom ľudových výšiviek a obhajca česko-slovenskej vzájomnosti.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 993; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 303.

Predchádzajúci článokNOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)
Ďalší článokNOVÁK, Ján (8. 10. 1871 Skalica – 23. 1. 1937 Smolenice)