NEČESÁLEK, Michal Karol (26. 9. 1865 Šaštín-Stráže – 31. 7. 1936 Bratislava)

0
48
Nečesálek Karol Michal

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1878 – 1882), rímskokatolícka teológia v Ostrihome

Pôsobenie: Kaplán v Uníne (1890 – 1892), v Borskom Mikuláši u Pavla Príhodu (1892 – 1908), farár v Borskom Mikuláši a dekan (1908 – 1926), od r. 1926 protonotár, kanonik trnavskej kapituly, biskupský generálny vikár, diecézny škôldozorca.

Ľudovýchovný pracovník, publicista, botanik. Propagoval včelárstvo, ovocinárstvo, moderné hospodárstvo, v Borskom Mikuláši založil potravinový a úverový spolok. Odborné a etické články publikoval v časopisoch Ľudové noviny, Kazateľňa, Posol Božského Srdca, Pútnik svätovojtešský, prekladal náboženskú literatúru z nemčiny, vytvoril si vlastný herbár. Počas pôsobenia v Borskom Mikuláši dal zrenovovať rodný dom Jána Hollého. Bol podpredsedom a čestným predsedom Spolku sv. Vojtecha.

Literatúra: PAŠTEKA, J. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 983; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 266.

Predchádzajúci článokNEŠPOR, Mirko (28. 9. 1924 Skalica – 17. 12. 1944 Bratislava)
Ďalší článokNECKÁR, Pavel (24. 1. 1888 Skalica – 29. 3. 1975 Skalica)