Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Projekt Akvizícia predmetov bytového zariadenia

0
356
Akvizícia bytového zariadenia

Fond na podporu umenia v roku 2017 z verejných zdrojov podporil projekt Záhorského múzea v Skalici s názvom Akvizícia predmetov bytového zariadenia. Cieľom projektu bolo rozšíriť zbierky múzea o hodnotné zbierkové predmety, ktoré boli zastúpené ojedinele, alebo neboli vôbec zastúpené. Získané predmety sa stali súčasťou rozsiahleho fondu Etnológie Záhorského múzea v Skalici. Ich nadobudnutie korešponduje s hlavnými cieľmi akvizičného plánu Záhorského múzea v Skalici. Cieľovými skupinami projektu sú najmä odborná historická verejnosť, bádatelia z odborov histórie, etnológie i kunsthistórie, študenti a návštevníci múzea.
Kolekciu tvorí celkovo 14 predmetov bytového zariadenia, najmä skriňový nábytok, rozšírený o nábytok lôžkový a interiérové doplnky. Chronologicky ich možno zaradiť do obdobia začiatku 19. storočia až po začiatok 20. storočia. Všetky pochádzajú zo záhorského regiónu, či už z ľudových, meštianskych, alebo šľachtických sídiel.
K najcennejším predmetom patria veľmi zručne remeselnícky spracované solitéry zo zemepanských sídiel, ktoré sa v regióne vyskytujú už len ojedinele. Príkladom je intarzovaná skriňa z kaštieľa v Moravskom Svätom Jáne (obr. 3). Šatníkovú skriňu v štýle biedermeier z 1. polovice 19. storočia zdobí intarzia orechovou dyhou. Záľuba v drobných upomienkových predmetoch a ich vystavovanie na obdiv podnietili rozvoj presklených úložných priestorov. Príkladom je vyrezávaná skriňa historizujúceho štýlu so zasklenými dvierkami dyhovaná dubovým drevom (Moravský Svätý Ján). Pochádza z druhej polovice
19. storočia, úložný priestor má v korpuse vytvorený štyrmi policami a pozdĺžnou zásuvkou.
Súčasťou skriňového nábytku sú tiež komody, z ktorých najcennejšia pochádza zo zemepanského sídla v Holíči. Čierna dyhovaná komoda v empírovom štýle z prvej štvrtiny 19. storočia má úložný priestor tvorený štyrmi zásuvkami (obr. 6). Druhou je komoda z 2. polovice 19. storočia (Moravský Svätý Ján) so štyrmi zásuvkami zhotovená z dubového dreva (obr. 5). Nachádza sa tu aj truhlica pozdĺžneho tvaru z dubového dreva z meštianskeho prostredia polovice 19. storočia. Z ľudového prostredia je zastúpená maľovaná drevená truhlica. Na tmavomodrom podklade má zachovalú dekoratívnu maľbu s rastlinným motívom žltej, červenej, bielej a tmavozelenej farebnosti a vročením 1849. Súčasťou kolekcie je aj čierna cestovná truhlica pozdĺžneho tvaru s kovaním (Moravský Svätý Ján).
Pomedzie medzi meštianskym a ľudovým prostredím prezentuje pár drevených postelí s fládrovanou úpravou a vročením 1898 (obr. 4) a nástenný polychrómovaný kríž s umelecky zvládnutým korpusom. Kolekciu dopĺňajú štyri kusy funkčných dobových závesných hodín. Vyrezávané hodiny s pólovým odbíjaním a s funkčným mechanizmom pochádzajú z 2. polovice 19. storočia (obr. 1), secesné hodiny (rovnako s pólovým odbíjaním) pochádzajú zo začiatku 20. storočia (Moravský Svätý Ján) (obr. 2). Menšie maľované drevené hodiny majú čiastočne drevený stroj (Moravský Svätý Ján) a zachovalé značenie hodinárom (Šaštín-Stráže).
Nadobudnuté zbierkové predmety kompletizujú fond Záhorského múzea v Skalici a prispievajú k jeho skvalitneniu. Zároveň prinášajú nové poznatky k regionálnej histórii a spôsobu života v 19. storočí. Akvizície budú slúžiť k odbornému výskumu múzea a skvalitneniu jeho prezentačnej činnosti formou výstav a expozícií.