MALLÝ-DUSAROV, Ján (26. 8. 1829 Skalica – 19. 9. 1902 Ostrihom)

0
80
Mallý - Dusarov Ján

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Bratislave, filozofia v Trnave, rímskokatolícka teológia vo Viedni na Pázmáneu (1850 – 1852)

Pôsobenie: Kaplán v Banskej Štiavnici, učiteľ (1856), študijný prefekt na Pázmáneu (1858), profesor na Tereziáne (1859), pápežský komorník (1882), bratislavský kanonik (1885), ostrihomský kanonik (1888)

Národný a kultúrny pracovník, novinár, vydavateľ, vysokoškolský učiteľ, kanonik. S Michalom Chrástkom a Jánom Palárikom založil časopis Cyrill a Method, uverejňoval články i v Pešťbudínskych vedomostiach, v ktorých sa venoval národnopolitickej situácii a kultúre. Spolu s Palárikom a Jánom Nepomukom Bobulom založil politické hnutie Nová škola slovenská, ktoré bolo v opozícii voči martinskej Starej škole. V roku 1872 bol aktívny v Strane vyrovnania, ktorá vychádzala z Novej školy a stal sa šéfredaktorom jej tlačového orgánu Slovenských novín. V roku 1875 spolupracoval pri zlúčení strany so Slovenskou národnou stranou. Prispieval do periodík Concordia, Cyrill a Method, Černokňažník, Kazateľňa, Katolícke noviny, Lipa, Pešťbudínske vedomosti, Slovenské noviny, Sokol a do nemeckých náboženských časopisov. Prispel k vzniku moderného slovenského publicistického štýlu, o potrebe vydávania národnej tlače písal aj teoretické články. Písal aj poéziu, mravoučné poviedky, humoresky, filozofické reflexie, prekladal cudzojazyčnú literatúru, spolupracoval na slovenskom preklade Biblie.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 870-871; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 51-52.