MALLÝ, Gustáv (21. 5. 1879 Viedeň – 3. 8. 1952 Bratislava)

0
123
Mallý Gustáv

Štúdium: Meštianska škola v Skalici, súkromná škola maliara K. Záhorského v Prahe (1894 – 1896), Umelecko-priemyselná škola v Prahe (1896 – 1898), Kráľovská akadémia výtvarných umení v Drážďanoch (1898 – 1900), študijný pobyt v USA (1901 – 1902)

Pôsobenie: Zakladateľ Grupy uhorsko-slovenských maliarov (1903), súkromnej maliarskej školy v Bratislave (1911), spoluzakladateľ Spolku slovenských umelcov v Martine (1919), Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave (1921), vedúci Oddelenia kreslenia a maľovania SVŠT (1941), profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1946 – 1950)

Maliar, výtvarný pedagóg. Častým motívom jeho diel bol život ľudu v záhorskom a malokarpatskom regióne, v ktorých prežil časť svojho života. Venoval sa krajinomaľbe aj figurálnej maľbe. K jeho žiakom patrili známi slovenskí výtvarníci Ľ. Fulla, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch a ďalší.

Literatúra: BAJCUROVÁ, K. Gustáv Mallý. Trenčín : Q-EX, 2010; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 50-51; Gustáv Mallý. Súborné dielo. Bratislava : Slovenská národná galéria, 1980; VÁROSS, M. Gustáv Mallý. Bratislava : Slovenský fond výtvarných umení, 1964.