Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí

0
2056

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Nadace Moravské Slovácko, Galerie Joži Uprky v Uherskom Hradišti

Tlačová správa

Názov podujatia:   Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí
                               Joža Uprka, Antoš Frolka, Cyril Mandel, Alois Kalvoda,                                       Stanislav Lolek, Karel Nejedlý,  František Bezděk,                                               Miroslav Sylla, Karel Sup, František Pečinka, Josef                                             Koudelka, Otto Ottmar, Ludvík Ehrenhaft a ďalší
Miesto:                  Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01                                        Skalica
Dátum konania:     vernisáž v piatok 10. februára 2017 o 16.00 hod.
Kurátor výstavy:    Dr. Petr Vašát

Záhorské múzeum v Skalici uvádza výstavnú sezónu 2017 zrkadliacu viaceré významné výročia miestneho, regionálneho i národného života  mimoriadnou výstavou obrazov maliarov Slovácka 19. a 20. storočia Jožu Uprku, Antoša Frolku, Cyrila Mandela, Aloisa Kalvodu, Stanislava Lolka, Karla Nejedlého, Františka Bezděka, Miroslava Syllu, Karla Supa, Františka Pečinku, Josefa Koudelku, Ottu Ottmara, Ludvíka Ehrenhafta a ďalších. Výstava je venovaná 150. výročiu narodenia lekára, politika, hospodárskeho a kultúrneho činiteľa, zakladateľa skalického múzea MUDr. Pavla Blahu, ktorý mal ku kultúrnemu dianiu a umelcom blízkej Moravy úprimný vzťah. S mnohými maliarmi ho spájali priateľské kontakty, predovšetkým však regionálna i myšlienková spriaznenosť. Najvýraznejším dokladom vzájomnej spolupráce a prepojenia je popri mnohých spoločných aktivitách budova Spolkového domu (v súčasnosti Domu kultúry) v Skalici, ktorú dal MUDr. Pavel Blaho spolu s ThDr. Ľudovítom Okánikom postaviť podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča a nástenné maľby v centrálnej divadelnej dvorane realizoval Antoš Frolka podľa prác Jožu Uprku.
V historickom kontexte ojedinelú výstavu so Záhorským múzeom pripravila a kolekciu diel zapožičala Nadace Moravské Slovácko, Galerie Joži Uprky v Uherskom Hradišti. Od roku 1995 zberateľ, spoluzakladateľ a kurátor galérie dr. Petr Vašát spolu s podnikateľom a zberateľom Zdeňkom Zemkom vybudovali najrozsiahlejšiu zbierku diel Uprku a maliarov Slovácka. Monumentálnu stálu expozíciu Galerie Jožu Uprku v Uherskom Hradišti predstavuje výber z tejto zbierky spolu so zápožičkami renomovaných fondových inštitúcií.
V kurátorskom príhovore návštevníkov s dielami vystavujúcich autorov oboznámi Petr Vašát a vzhliadnuť budú môcť takmer šesť desiatok obrazov s folklórnymi, národopisnými námetmi i krajinnými scenériami blízkeho Slovácka. V kultúrnom programe sa predstaví cimbalová hudba Danaj zo Strážnice s umeleckou vedúcou Magdalénou Múčkovou, pravnučkou Jožu Uprku.

Výstava v priestoroch Záhorského múzea v Skalici potrvá do 17. marca 2017.

Reportáž Televízie Skalica:

Videozáznamy z vernisáže výstavy od Antonína Vrbu:

príhovor riaditeľky Záhorského múzea PhDr. Viery Drahošovej a vnučky MUDr. Pavla Blahu prof. Evy Blahovej

kurátorský príhovor Dr. Petra Vašáta

cimbalová muzika Danaj zo Strážnice

Fotografie z vernisáže od Antonína Vrbu

https://www.facebook.com/antonin.vrba.56/media_set?set=a.10208895373517986.1073742446.1124430425&type=3

Fotografie z vernisáže od Pavla Sochora
http://www.psq.cz/piwigo/index.php?/category/137

Predchádzajúci článokZ najstaršej histórie Skalice – podujatie z cyklu Putovanie skalickou históriou
Ďalší článokPlán výstav na rok 2017