Plán výstav na rok 2017

0
1302

Láska k folklóru
Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková
výstava vlastná
kurátori: PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová
termín: 2. december 2016 – 27. január 2017

Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí
Joža Uprka, Antoš Frolka, Cyril Mandel, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, František Bezděk, Miroslav Sylla, Karel Sup, František Pečinka, Josef Koudelka, Otto Ottmar, Ludvík Ehrenhaft a ďalší
výstava venovaná 150. výročiu narodenia MUDr. Pavla Blahu
výstava prebraná: Galerie Joži Uprky Uherské Hradiště, Nadace Moravské Slovácko
kurátor: Dr. Petr Vašát
termín: 10. február – 17. marec

Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel
Výstava pri príležitosti Roku Jozefa Miloslava Hurbana
výstava prebraná:  Divadelný ústav Bratislava
kurátor: Mgr. Juliana Beňová
termín: 24. marec – 21. apríl

Laco Csurma:  Deťom pre radosť 
výstava ilustrácií a obrazov
výstava vlastná
termín: 28. apríl – 4. jún

Amfo 2017 
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
výstava v spolupráci s TTSK – Záhorským osvetovým strediskom v Senici
kurátorka: Viera Juríčková
termín: 9. jún – 2. júl

Žili v Skalici
výstava vlastná
kurátorka: PhDr. Viera Drahošová
termín: 14. júl – 20. august

Skalica – 1217 – 2017
výstava k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici
výstava vlastná
kurátori: ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.,  PhDr. Richard Drška              
termín: 25. august – 20. október

Karol Machata, Anna Poláková
výstava prebraná: Divadelný ústav Bratislava
kurátor: PhDr. Jaroslav Blaho
termín: 27. október – 1. december

Ľudový odev na Záhorí 
výstava vlastná
kurátori: Mgr. Dita Csütörtokyová, PhD., PhDr. Richard Drška
termín: 8. december 2017 – 23. februára 2018

V cudzích výstavných priestoroch

MUDr. Pavel Blaho
výstava vlastná
termín: od 13. júna 2017
Univerzitná knižnica Bratislava