KLINDA, Ferdinand (27. 7. 1904 Kúty – 10. 10. 1962 Újezd u Brna)

0
130
Klinda Ferdinand

Štúdium: Ľudová škola v Kútoch (1910 – 1915), gymnázium v Skalici (1915 – 1919) a v Košiciach (1919 – 1923), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1923 – 1928)

Pôsobenie: Pracovník, tajomník a predseda Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach (1928 – 1938), vedúci odboru (1938 – 1939), prezidiálny šéf Ministerstva hospodárstva (1939 – 1945), pracovník Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave (1945 – 1946), pracovník Krajskej vodohospodárskej služby v Piešťanoch (1946 – 1953) a Ľanárskych a konopárskych závodov v Holíči (od r. 1954).

Literatúra: Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 108.

Predchádzajúci článokKNAP, Michal (pseudonym Michal Záhorský) (23. 9. 1894 Brodské – 30. 1. 1960 Trnava)
Ďalší článokKARVAŠ, Imrich, JUDr. (25. 2. 1903 Levice – Kalinčiakovo – 22. 2. 1981 Bratislava)