KARVAŠ, Imrich, JUDr. (25. 2. 1903 Levice – Kalinčiakovo – 22. 2. 1981 Bratislava)

0
59
Karvaš Imrich, JUDr.

Štúdium: Ľudové školy v Pukanci a v Holíči (1909 – 1913), gymnázium v Skalici (1913 – 1921), právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1921 – 1925) a na univerzitách v Paríži a v Štrasburgu (1926 – 1927)

Pôsobenie: Pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (1925 – 1930), tajomník Obchodnej a priemyselnej komory (1926 – 1930), tajomník Zväzu slovenských bánk (1930 – 1933), generálny tajomník Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave (1932 – 1938), viceprezident Exportného ústavu v Prahe (1936 – 1938), minister bez kresla, resp. priemyslu, obchodu a živností (1938), guvernér Slovenskej národnej banky (1939 – 1944), predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie (1942 – 1944), Predseda Sociologického odboru Matice slovenskej (po r. 1945), predseda Medzinárodného výkonného výboru kúpeľov (1947 – 1948), pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (1945 – 1950), dekan a prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (1947 – 1949)

Právnik, vysokoškolský pedagóg, predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku. Zúčastnil sa na formovaní a vedení slovenského regionalizmu, ktorý v 30. rokoch žiadal zmiernenie nevýhodnej ekonomickej pozície Slovenska v ČSR. Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej i amerických inštitúcií Academy of Political Sciencies a Economic Society.

Literatúra: Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 46.