Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet
nedeľa, 16 júna, 2024

Keramická výroba a jej súčasný stav na Záhorí

O tom, že Záhorie zohralo v dejinách výroby keramiky na Slovensku jednu z najdôležitejších úloh skutočne nemôže nikto pochybovať. Vhodný materiál, dostatok dreva ako paliva, ale predovšetkým historické udalosti podnietili tento druh tradičnej výroby...

Mlyny na Záhorí

Záhorie ako významný kultúrno-geografický región je územím "za Malými Karpatami". Z kultúrneho hľadiska má viacero výrazných čŕt, ktoré ho pomerne jasne vymedzujú od okolitých etnografických regiónov /nárečie, odev, zamestnanie, folklór/, no svojimi znakmi sa...

Povodie riečky Rudavy

Riečka Rudava pôvodne vytekala z mokradí pri obci Bílkove Humence na východných svahoch Lakšárskej pahorkatiny v centrálnej časti Borskej nížiny. V súčasnosti sú tieto mokrade rekultivované a tok Rudavy je v pramennej časti vedený...

Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov

/Text je časťou referátu prof. Ľ. Ďuroviča z konferencie "Mesto a jeho jazyk", Bratislava, september 1998./ V retrospektívnom pohľade na historické spisovné jazyky - Doležalov slovensko-český, Bernolákov a pôvodný Štúrov - zreteľne aspoň dva vychádzajú...

Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti /1/

Kdeže sú tie časy, keď Sobotište, Senica a ich okolie bývali chýrnymi vinohradníckymi lokalitami. Pamätali si ich ešte naši rodičia. Po vojne ničivá choroba fyloxéra vinohrady úplne zlikvidovala. Povestné boli najmä "Kunovské vinohrady" ležiace...

Osemdesiat rokov od prvého vydania Slovenskej mluvnice

Na tento rok pripadá osemdesiate výročie vydania prvej Slovenskej mluvnice, ktorej autorom bol jazykovedec profesor Ján Damborský, rodák z Kopčian. Vyšla nákladom a tlačou Štefana Huszára v Nitre v roku 1919. Hneď po prevrate na...