Ilja Holešovský – 50 rokov keramickej tvorby

0
1138

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Tlačová správa

Názov podujatia:        Ilja Holešovský, 50 rokov keramickej tvorby
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          piatok 12. augusta 2016 o 16.00 hod.
                                    výstava potrvá do 11. septembra 2016
Kurátorka výstavy:     Božena Juríčková
Kultúrny program:      Duo Graž

Ilja Holešovský – zrelá a výrazná osobnosť slovenského, resp. česko-slovenského keramického umenia, člen IAC v Ženeve (od r. 2009), ktorý v tomto roku slávi životné jubileum (nar. 24. 7. 1941 Brno), ale aj polstoročie sústredenej tvorivej práce. Korene má v dnešnej Českej republike, kde sa narodil, získal aprobáciu (1960-1966 VŠUP Praha) i nosné tvorivé impulzy, ale jeho dielo generovalo v kontexte slovenskej tvorby. Na výtvarnú scénu vstupoval v dramatickom období druhej polovice 60-tych rokov a už v úvode sa jednoznačne prihlásil ku generačným prúdom, ktoré usilovali o progresívny a aktuálny výraz v umení hliny a ohňa a ktoré ešte v závere desaťročia definitívne prepojili keramickú tvorbu s tzv. voľným umením.
Rozvetvené keramické dielo Ilju Holešovského je štrukturálne i názorovo mimoriadne široko vrstvené. Od samého počiatku sa rozvíjalo temer súbežne vo viacerých rovinách: v najzávažnejšom okruhu ako voľná tvorba, paralelne v početne prevládajúcej drobnej úžitkovej a dekoratívnej polohe a ako monumentálne realizácie do interiérovej architektúry i exteriéru (záhradná plastika). Všetky tri oblasti spája osobitá, intelektuálne i senzitívne motivovaná myšlienková schéma, zastrešená prienikom citu, irónie a asertivity, najnovšie i vážnej, meditatívnejšej úvahy. Identickou črtou je i jedinečné, flexibilné a rozšafné keramické gesto, ktoré reflektuje neopakovateľnú unikátnosť prejavu i citácie aktuálnych pohybov na súčasnej scéne rovnako ako trvalé sondy k historickej tradícii a ich reaktualizáciu v kontexte vlastnej tvorby. Je to dielo s otvoreným a kontinuálne varírovaným programom, ktoré popri reflexívnych obsahových a významových hodnotách je bohaté na prekvapujúce tvaroslovné formy, inovatívne technologické vstupy a metódy, v neposlednom rade i precíznu finálnu realizáciu. Ako autor s výraznou sochárskou, resp. kresbovomaliarskou imagináciou Ilja Holešovský obohatil slovenskú keramickú scénu o viaceré autentické tvorivé impulzy.

 -bad-