Dejiny našej dediny

historický seminár

0
774

V sobotu 29. novembra 2008 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch uskutočnil historický seminár Dejiny našej dediny, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpili i pracovníci Záhorského múzea:
PhDr. Viera Drahošová: Najstaršie osídlenie oblasti Veľkých Levár
PhDr. Mária Zajíčková: Habáni vo Veľkých Levároch
ThLic. Martin Hoferka: Kostol Mena Panny Mária vo Veľkých Levároch v 18. storočí
PhDr. Peter Michalovič: Marginálie z hudobnej kultúry vo Veľkých Levároch a okolí.