Skalica 1918 odborný seminár a krst knihy Ludvíka Čambalu

0
803
Dňa 6. novembra 2008 sa od 10.00 hod. v Koncertnej sieni františkánskeho kláštora v Skalici uskutoční odborný seminár k 90. výročiu vzniku Československej republiky a 90. výročiu vzniku československých légií Skalica 1918.

Program:
9.30 prezentácia
10.00 otvorenie
pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Vojenský historický ústav Bratislava:
Československé zahraničné vojenské légie 1914 – 1918, historický náčrt.

Th.Lic. Martin Hoferka, Záhorské múzeum Skalica:
Skalica a Záhorie v období rokov 1914 – 1918.

PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum Skalica:
Podiel Skalice a MUDr. Pavla Blahu na zbližovaní Čechov a Slovákov.

11.30 prestávka

Mgr. Antonín Konečný, Štátny archív Bratislava, pobočka Skalica:
Vojenské akcie dočasnej vlády na Záhorí v roku 1918.

Dr. Imrich Purdek, Vojenský historický ústav Bratislava:
Vojenskohistorický odkaz čs. légií pre súčasnosť. Realizácia odkazu generála Milana Rastislava Štefánika, jedného z hlavných organizátorov čs. légií a 1. čs. odboja, pri rozvíjaní národných a vojenských tradícií v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

12.30 Diskusia
Uvedenie sprievodných výstav

13.00 Záver

Sprievodné výstavy

Skalica 1918
(MV SR Štátny archív v Bratislave , pobočka Skalica)
Výstava bude nainštalovaná v Koncertnej sieni františkánskeho kláštora v Skalici dňa 6.11. počas konania seminára.

Milan Rastislav Štefánik
(Vojenský historický ústav Bratislava)
V dňoch 3. – 7.11. sa bude konať v Dome kultúry v Skalici (prísalie),
od 10. do 28. 11. v Kine Sloboda v Skalici.
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 15.00

Štefan Janšák – (ne)známy fotograf (Slovenské národné múzeum, EM Martin, Záhorské múzeum Skalica)
V dňoch 3.- 7.11. sa bude konať v Dome kultúry v Skalici (vestibul),
od 10. do 28. 11. v Kine Sloboda v Skalici.
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 15.00

V rámci osláv k 90. výročiu vzniku Československej republiky a 90. výročiu vzniku československých légií sa uskutoční aj krst knihy Moje druhá světová válka (vydalo Moravské zemské muzeum v Brne v roku 2008), ktorej autorom je skalický rodák Ludvíka Čambala (1923 – 2008), ktorý pôsobil v československej zahraničnej armáde vo Francúzsku a vo Veľkej Británii – patril k najmladším účastníkom zahraničného odboja, absolvoval špeciálny a parašutistický výcvik a neskôr bojoval s obrnenou brigádou pri Dunkerque. Krstným otcom knihy je dlhoročný priateľ a spolubojovník Ludvíka Čambalu plk. Jaroslav Klemeš.

Predchádzajúci článokViktor Holečko Maľby
Ďalší článokDejiny našej dediny