DANIELIK, Jozef (21. 3. 1881 Skalica – 9. 12. 1938 Banská Bystrica)

0
58

Štúdium: Formácia v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (od r. 1898)

Pôsobenie: Predstavený domu v maďarskej Piliscsabe (1912), člen provinciálnej rady maďarskej viceprovincie (1919), predstavený Misijnej spoločnosti v Československu a riaditeľ Dcér kresťanskej lásky (od r. 1921), špirituál v diecéznom seminári v Trnave, pôsobenie v kláštore v Ladcoch (od r. 1924)

Rehoľník, predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Zaslúžil sa o vybudovanie kláštora v Ladcoch, v Banskej Bystrici založil apoštolskú školu, pracoval na vytvorení novej provincie. Organizoval duchovné cvičenia, ľudové misie, venoval sa mládeži.

Literatúra: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul – lazaristi. Dostupné na: ˂http://jsla.szm.com/rehole/lazar.htm˃; Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Dostupné na: ˂http://www.alfa-studio.sk/lazaristi/historia/index_historia.htm˃.

Predchádzajúci článokDILONG, Rudolf (1. 8. 1905 Trstená – 7. 4. 1987 Pittsburgh)
Ďalší článokDAMBORSKÝ, Ján (12. 8. 1880 Kopčany – 19. 6. 1932 Nitra)