DAMBORSKÝ, Ján (12. 8. 1880 Kopčany – 19. 6. 1932 Nitra)

0
261
Damborský Ján

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave a Ostrihome, teológia vo Viedni a v Ostrihome

Pôsobenie: Katechéta v Budapešti (1904 – 1905), kaplán v Štiavnických Baniach, Topoľčanoch a v Petrovej Vsi, župný archivár a profesor (1918 – 1928), profesor gymnázia v Nitre (od roku 1928)

Jazykovedec, archivár, stredoškolský profesor. Prispieval do časopisov PokrokĽudové noviny, Katolícke noviny, Slovenský denník, bol redaktorom Nitrianskych novín (1923 – 1928). Venoval sa filológii, vydal Slovenskú mluvnicu, bol členom Jazykovedného výboru Matice slovenskej, pravopisnej komisie Jazykového odboru Učenej spoločnosti Šafárikovej, výboru Spolku sv. Vojtecha a ďalších inštitúcií.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 440.