DAMBORÁK, Florián (7. 3. 1915 Gbely – 17. 1. 1978 Skalica)

0
92
Damborák Florián

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Regionálny historik, učiteľ, riaditeľ Záhorského múzea. Zaoberal sa dejinami Skalice, Holíča a okolitých obcí, spolupracoval pri zostavení publikácie 300 rokov skalického gymnázia, zaslúžil sa o vydávanie Zborníka Záhorského múzea. Prednáškami, publikovaním a organizovaním výstav záujem verejnosti o históriu Skalice.

Literatúra: PETROVIČ, V. Florián Damborák. In Záhorie, 1995, roč. IV., č. 2, s. 16-17.

Predchádzajúci článokDAMBORSKÝ, Ján (12. 8. 1880 Kopčany – 19. 6. 1932 Nitra)
Ďalší článokERNYEY (Ernyei), Ambróz (19. storočie)