DILONG, Rudolf (1. 8. 1905 Trstená – 7. 4. 1987 Pittsburgh)

0
146
Dilong Rudolf

Štúdium: Gymnázium v Trstenej a v Trnave (1916 – 1924), františkánska formácia v Trnave, rímskokatolícka teológia v Žiline a v Bratislave

Pôsobenie: Františkánske kláštory v Kremnici, Hlohovci, Malackách, Žiline, Trnave a Skalici, kláštor sv. Antona v Ríme (1945 – 1947), kňaz slovenských emigrantov vo františkánskom kláštore v Buenos Aires (od r. 1947), kláštor poľských františkánov Pablo P. Odesta, kláštor v Pittsburghu

Básnik, dramatik, publicista. Bol predstaviteľom slovenskej katolíckej moderny. Zostavoval zborníky, spoluzakladal a redigoval literárne časopisy Postup (1934 – 1936), Nové slovo 1939 – 1940), prispieval do časopisov Prameň, Kultúra, Elán, Slovenské pohľady, Smer a ďalších. Vydal viac ako sto kníh, najmä zbierky básní (Budúci ľudia, 1932; Helena nosí ľaliu, 1935; Mladý svadobník, 1936; Ja, svätý František, 1938; Honolulu, pieseň labute, 1939; Zakliata mladosť, 1943 a ďalšie), ale aj drámy (S úsmevom Vianoc, 1935; Gorazd, 1963; Valin, 1940). V Argentíne vydával mesačník Slovenské zvesti (1947 – 1948), časopis Mladosť (1949 – 1951).

Literatúra: KAMENČÍK, Marián: Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda. Hlohovec : Občianske združenie Ex libris ad personam, 2019; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 242-244; RYDLO, Jozef M. (ed.). Rudolf Dilong (1905 – 1986): Zborník o živote a diele k básnikovej storočnici. Bratislava : Libri historiae, 2009.