BUCHTA, František, JUDr. (5. 2. 1915 Skalica – 16. 6. 1984 Hurbanovo)

0
122
Buchta František JUDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, právnická fakulta

Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziách v Skalici, Kežmarku, Malackách, Trnave, Senici, na Jedenásťročnej strednej škole v Holíči, na Hospodárskej škole a na Pedagogickej škole v Skalici, pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953)

Literárny a kultúrny historik, pedagóg. Venoval sa histórii skalického gymnázia, chudobinca, archívu, múzea, osobnostiam pôsobiacim v oblasti kultúry a osvety. Zaujímal sa aj o české dejiny, obdobie Veľkej Moravy a cyrilo-metodskú misiu. Bol spoluautorom publikácie Sto rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Skalici (1981), publikoval v Zborníku Záhorského múzea aj Sborníku Spolku záhorských akademikov (1942).

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 11-18; BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J. et al. Skalica : Mestský úrad, 1992. s. 138.