BRAXATORIS, Pavel, JUDr. (4. 2. 1909 Senica – 19. 1. 1980 Bratislava)

0
147
Braxatoris Pavel, JUDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, právo na Karlovej univerzite v Prahe (1928 – 1933)

Pôsobenie: Štátny úradník v Senici (1933 – 1953), vedúci sekretariátu Zväzu slovenských skladateľov (1954 – 1958), vedúci ekonóm Mestského múzea v Bratislave (1971 – 1973)

Autor textov piesní a libriet k populárnym operetám Gejzu Dusíka. Spolu s Gejzom Dusíkom a Františkom Krištofom Veselým vytváral tradíciu modernej slovenskej operety. Napísal libretá k operetám Keď rozkvitne máj (1938), Tajomný prsteň (1944), Zlatá rybka (1953), Karneval na Rio Grande (1963), To by bola láska (1971), Potulný spevák, jeho najpopulárnejším libretom je libreto k operete Modrá ruža. Bol vnukom básnika Andreja Sládkoviča.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 316.