BUCHTA, Ján, PhDr. (22. 9. 1922 Skalica – 9. 6. 1972 Skalica)

0
88
Buchta Ján, PhDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pôsobenie: Jezuitský kláštor v Ružomberku, po roku 1950 sústredenie v Podolínci

Historik, prekladateľ. Bol pracovníkom Krúžku historikov a členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Skalici. Podieľal sa na vzniku publikácií Tristo rokov skalického gymnázia (1965), Skalica v minulosti a dnes (1968) a Skalica 1918. V rámci vlastivedného odboru Matice pripravil návrh na záchranu skalických stavebných pamiatok. Pripravoval prednášky, semináre a výstavy pri rôznych kultúrnych podujatiach. Preložil približne päťdesiat kníh (medzi nimi napríklad knihu Friedricha Dessauera Filozofia techniky), spracoval cenné dielo Nad evanjeliom podľa Marka (Rozjímania).

Literatúra: BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J., et al. Skalica : Mestský úrad, 1992. s. 137-138; VIESTOVÁ, Z. PhDr. Ján Buchta, SJ (1922 – 1972). In Záhorie, 1997, roč. VI., č. 5, s. 25-26.

Predchádzajúci článokBUNČÁK, Ľudovít (4. 11. 1880 Pezinok – 18. 4. 1820 Skalica)
Ďalší článokBUCHTA, František, JUDr. (5. 2. 1915 Skalica – 16. 6. 1984 Hurbanovo)