BOOROVÁ, Emília, (rod. Jurkovičová) (27. 7. 1859 Turá Lúka – 27. 6. 1948 Modra)

0
101
Boorová, rod. Jurkovičová, Emília

Pôsobenie: Predsedníčka Miestneho odboru spolku Živena v Skalici (1931)

Zberateľka ľudovoumeleckých výrobkov, členka výšivkárskeho družstva. V roku 1887 získala jedno z ocenení na výstave slovenských výšiviek usporiadanej Živenou v Turčianskom Svätom Martine. Spolu so sestrou Annou sa zaslúžila o vznik Družstva pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu (1910), organizovala jeho činnosť a viedla letnú predajňu v Slovenskej búde v Luhačoviciach. Bola dcérou Samuela Jurkoviča, sestrou Anny Jurkovičovej a architekta Dušana Jurkoviča a manželkou Michala Boora, evanjelického farára a konseniora v Skalici.

Literatúra: JANŠÁK, Š. Život Dra. Pavla Blahu. Trnava, 1947; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 292; ŠABA – pobočka Skalica, f. Miestny odbor Živeny v Skalici.

autorka: M. Zajíčková